Zoek en Boek

Disclaimer

Vakantieverhuur Sauerland is een zelfstandige onderneming. Vakantieverhuur Sauerland kan nieuwe merknamen en of webadressen toevoegen, welke dan automatisch onder dezelfde voorwaarden vallen als de reeds bestaande merknamen en webadressen.

Alle informatie, foto's, software en teksten zijn eigendom van Vakantieverhuur Sauerland. Het is verboden om deze content te publiceren of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van Vakantieverhuur Sauerland.

Alle informatie (foto’s, teksten e.d.) op de website van Vakantieverhuur Sauerland, inclusief deze juridische informatie, kan regelmatig worden aangevuld of bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen altijd en met onmiddellijke ingang, zonder kennisgeving worden aangebracht.
Vakantieverhuur Sauerland biedt op deze website vakantiewoningen van eigenaren aan, de woningen zijn voorzien van informatie en foto's voor geïnteresseerde huurders.

Vakantieverhuur Sauerland probeert verhuurders en huurders tot elkaar te brengen. Een reservering gemaakt via de website van Vakantieverhuur Sauerland is een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder, waarbij Vakantieverhuur Sauerland slechts de bemiddelaar is en derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud van de door de eigenaren aangedragen informatie die op de website is vermeld. Denk hierbij o.a. (maar niet uitsluitend) aan het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. U vrijwaart Vakantieverhuur Sauerland van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Vakantieverhuur Sauerland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van informatie op de website van Vakantieverhuur Sauerland.

Vakantieverhuur Sauerland is te allen tijde gerechtigd om een geplaatste woning van de website te verwijderen. Mocht u van mening zijn dat de informatie van de eigenaar niet nauwkeurig, onvolledig of incorrect is, kunt u dit aan ons melden. Wij zullen de informatie dan aanpassen of besluiten om de woning (tijdelijk) van de website af te halen.